Politică de confidențialitate

Conform cerințelor Regulamentul 679/ 2016 , pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata si completata și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, STADA M&D are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru realizarea scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

STADA M&D garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul sau informatic.

Scopul colectării datelor personale este acela de a asigura comunicarea legitimă cu personale interesate ,pentru a informa publicul larg în legătură cu caracteristicile produselor si serviciilor oferite de către STADA M&D, precum și pentru reclamă, marketing si publicitate.

STADA M&D poate solicita , cu acordul persoanei vizate conform art.6(1)lit.a din GDPR , prin intermediul unui formular on-line următoarele date personale :nume, adresă de     e-mail, număr de telefon.

Furnizarea datelor personale nu implica nici o obligație din partea utilizatorilor, iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita oricând ștergerea sau modificarea datelor personale din baza de date.

Refuzul dumneavoastră de a furniza datele necesare poate determina imposibilitatea noastră de a va contacta și/sau de a răspunde solicitărilor.

STADA M&D poate transmite spre prelucrare date personale ,în cadrul unor contracte de colaborare încheiate cu Operatori Asociați sau persoane Împuternicite ,în vederea realizării unor interese legitime . Orice colaborator al STADA M&D va fi verificat periodic în legătură cu respectarea măsurilor tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de securitate a datelor corespunzător .

STADA M&D va prelucra datele personale ale persoanelor vizate în concordanță cu perioada necesară realizării scopurilor pentru care aceste date personale au fost colectate ,excepție făcând datele colectate ca obligație legala a Operatorului pentru care perioada de păstrare este reglementată prin lege.

Conform LEGII, beneficiați de dreptul de informare și intervenție asupra datelor personale, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa ANSPDCP. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării și dreptul de a solicita ștergerea datelor (cu excepția situațiilor prevăzute de lege) .

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru clarificarea oricăror situații ce privesc Protecția Datelor vă puteți adresa Responsabilului nostru cu Protecția Datelor ,printr-o cerere scrisa, transmisa prin poștă la adresa : str. Sf. Elefterie, nr. 18, Parte A, et. 1, sect. 5 , București sau prin email la : adrian.magda@gdprservicii.ro

STADA M&D folosește serviciile următorilor terți în scopul oferirii de funcționalități pentru analiză și pentru publicitate. Este posibil ca aceste terțe părți să seteze și să folosească cookie-uri și/sau tehnologii similare pe website-urile și în aplicațiile operate de STADA M&D, precum și pe website-uri și în aplicații altele decât cele operate de STADA M&D.

Pentru mai multe detalii, consultați politicile de protecție a datelor precum și ghidurile de administrare a preferințelor utilizatorilor și posibilitățile de dezactivare oferite de companiile care gestionează aceste servicii, după caz.

Google Analytics

Categorie: Analiză

Scop: Web analytics

Politici: https://www.google.com/analytics/terms/gb.htmlhttps://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google AdWords

Categorie: Publicitate

Scop: Remarketing

Politici: https://policies.google.com/privacyhttps://policies.google.com/technologies/ads

Google Maps API

Categorie: Funcționalitate

Scop: Puncte și estimate de livrare în apropierea utilizatorului prin reverse geocoding

Politici: https://policies.google.com/privacy

Hotjar

Categorie: Analiză

Scop: Web analytics

Politici: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Google Doubleclick

Categorie: Publicitate

Scop: Publicitate vizuală (display advertising)

Politici: https://policies.google.com/technologies/ads

Facebook

Categorie: Publicitate

Scop: Remarketing

Politici: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Alege țara ta