Utilizarea responsabilă a opioidelor

Considerații generale privind managementul terapeutic al durerii utilizând medicamente care au mecanism de acțiune opioid

Trebuie luate în considerare următoarele aspecte generale:

 • O strategie individualizată, centrată pe pacient, pentru diagnosticarea și tratamentul durerii este esențială în vederea stabilirii unei alianțe terapeutice între pacient și medic.
 • Trebuie luate în considerare toate variabilele pacientului care pot influența doza de opioid, înaintea administrării acestui medicament1
 • La pacienții care prezintă durere acută, de ex. durere postoperatorie, medicația trebuie administrată pentru cea mai scurtă perioadă necesară.1
  Se recomandă atenție în selectarea tuturor pacienților, evaluarea factorilor de risc privind consumul abuziv și monitorizarea, la intervale regulate, a utilizării corespunzătoare a opioidelor,3-4 conform obiectivelor tratamentului (intensitatea durerii și funcționalitatea), stabilite de comun acord cu pacientul3-4
 • Pacienții trebuie informați în privința posibilelor efecte adverse la administrarea opioidelor și posibilitatea de a dezvolta toleranță, dependență și adicție. 3-4
 • Este importantă utilizarea în mod optim a strategiilor multimodale, non-opioide pentru tratamentul durerii acute și cronice înaintea intentiei de a utiliza un tratament opioid sau înainte de a asocia un tratament cu opioide1
 • Dezvoltarea dependenței este posibilă chiar și atunci când opioidele sunt administrate conform indicațiilor. Prevalența exactă a abuzului în cazul pacienților tratați cu opioide pentru durere cronică este dificil de determinat5
 • Sunt necesare evaluări clinice regulate ale tratamentului pe termen lung cu opioide pentru a determina controlul durerii, impactul asupra stilului de viață, starea fizică și psihică, reacțiile adverse și necesitatea continuării tratamentului2
 • Orice tratament pe termen lung cu opioide necesită monitorizare și reevaluare la intervale regulate, inclusiv reducerea treptată a dozei sau întreruperea tratamentului3-4
 • În cazul semnelor unor tulburări cauzate de utilizarea de opioide, este necesară monitorizarea și soluționarea acestora3-4
 • Pacienții și publicul larg pot beneficia de materiale educaționale clare și acțiuni de conștientizare pentru a sprijini utilizarea responsabilă a opioidelor.6


Referințe:

 1. DHHS Pain Management Best Practices Inter-Agency Taskforce Report May 2019
 2. O’Brien T et al. Eur J Pain 2017;21:3-192
 3. Faculty of Pain Medicine, Opioids Aware https://www.rcoa.ac.uk/faculty-of-pain-medicine/opioids-aware Accessed September 2019
 4. Kosten TR et al, Scie Pract. Perspect 2002;1:13-20
 5. Rosenblum A et al Exp. Clin. Psychopharmacol. 2008;16(5):405-416
 6. OECD Health Policy. Addressing Problematic opioid use in OECD Countries May 2019 http://www.oecd.org/health/addressing-problematic-opioid-use-in-oecd-countries-a18286f0-en.htm
Alege țara ta